top of page

Skriv dig fri från problem

 - Journaling -

Det är när vi skriver ner det vi tänker och känner som vi får bättre grepp om våra tankar och känslor. Vi är varken våra tankar eller känslor. De är inte vårt JAG. De är bara resultatet av våra programmeringar och livserfarenheter.

Man kan ta papper och penna och bara skriva - man kan också ha en process att följa som styr upp tankarna. 

Det är inte bara tillåtet, det är rekommenderat, att vi kontinuerligt byter ut de tankar och känslor vi inte vill ha.

 

Processen är mycket enkel; skriv ner, snurra och vänd på begreppen - och befria dig från problemet!!

Pris: 249 kr + 6% moms.

Betala nu, sen eller dela upp.

skrivdigfrifrånproblem.jpg
bottom of page