Det är bra med en tydlig vision för att få människor att dra åt samma håll - men har du märkt att det inte alltid räcker?

 

Arbetsgrupper består av individer, människor och när alla kommer med sin egen mix av drömmar, förhoppningar, dåliga erfarenheter, högt eller lågt självförtroende och en egen, öppen eller dold, agenda kan det bli en knepig kompott.

 

Men, det är inte svårare att lösa problem i arbetsgrupper än det är att lösa individuella problem. Man löser bara de enskilda individernas problem, i relation till gruppens uppdrag, först och sen löser man eventuella kvarvarande gruppdynamiska problem tillsammans.

Förväntat resultat: mer arbetsglädje, högre produktivitet, färre sjukskrivningar och i slutänden högre lönsamhet.