top of page

Marita Bladh - Coach & Samtalsspecialist

- Certifierad av ICC & Skandinaviska Ledarhögskolan

Power Samtal

Kraftfulla samtal som kan neutralisera problem på 60 minuter, eller snabbare.

En tjänst för företag, chefer och deras medarbetare.

Äntligen kan du glömma långtidsterapi.
Power Samtal kan radera problemen*

 på 60 minuter - eller snabbare!

Problem i Karriären

Du har en gedigen utbildning, du har gjort ett fantastiskt jobb - men känner dig ändå inte nöjd med din karriär? 

Problem i karriären kan bero på många olika faktorer - men en faktor är hela tiden densamma - VI (som individer). Power Samtal bygger på principen att man aldrig kan ändra på andra, bara belysa och justera sina egna tankar, beslut och handlingar.

 

Alla problem är uppbyggda på samma sätt, fast de ser olika ut. På samma sätt som en tavla alltid är en tavla även om motiven skiftar. Därför är det är inte svårare att lösa problem i karriären än något annat problem.

Förväntat resultat: Mer flyt, högre lön, bättre gehör för idéer, mer respekt från kollegor och ledning.

bottom of page