Från deprimerad till inspirerad på 

60 minuter!

Ekonomiska Problem

Ekonomiska problem kan vara extremt tärande.  Det är dock inte svårare att få ordning på ekonomiska problem än något annat problem, när man belyser de bakomliggande orsakerna och eliminerar dem - samt skapar en plan.

 

Förväntat resultat: Mer sinnesfrid, förståelse för bakomliggande orsaker, konkreta verktyg för att reda upp situationen och mycket bättre ekonomi.