top of page

Marita Bladh - Coach & Samtalsspecialist

- Certifierad av ICC & Skandinaviska Ledarhögskolan

Power Samtal

Kraftfulla samtal som kan neutralisera problem på 60 minuter, eller snabbare.

En tjänst för företag, chefer och deras medarbetare.

Gratis personanalys

Till vilken emailadress vill du ha ditt svar?

Ange och klicka på skicka så kommer du direkt till testet!

Testet är gratis, tar 2 minuter, resultatet skickas till din emailadress.

Svaret är på engelska och görs av tredje part.

INSTRUKTION TEST:

På nästa sida kommer du att se 4 kort i olika färger. Korten står för olika egenskaper. Korten är flyttbara. Gör så här: Flytta om korten så att kortet längst till vänster representerar det du tycker är viktigast, följt av kort två, lite mindre viktigt etc. Flytta om alla fyra kort.

 

När du är nöjd med ordningen klickar du på: Submit the Cards. På nästa sida fyller du i dina uppgifter.  Under "Access code", skriver du BANK.

bottom of page