top of page

Marita Bladh - Coach & Samtalsspecialist

- Certifierad av ICC & Skandinaviska Ledarhögskolan

Power Samtal

Kraftfulla samtal som kan neutralisera problem på 60 minuter, eller snabbare.

En tjänst för företag, chefer och deras medarbetare.

Vad är Power Samtal?

- EN metod för att lösa alla problem*. Är det möjligt? Svar: Ja!


* Kännetecken: problem = det finns en bra lösning

Kännetecken: dilemma = det finns flera val, ingen lösning är bra (pest/kolera)

TM

"When a flower doesn't bloom you fix the environment in which it grows, not the flower."

 

"När en blomma inte blommar, förändrar du omgivningen där blomman växer - inte blomman."

 

Men, när en människa inte växer, trivs och utvecklas, förändrar du personen först, inte omgivningen.

 

Visst, man kan förändra omgivningen för att optimera möjligheterna, men framför allt;  en människas utveckling, livsgnista, problemlösning och anpassning är ett inre arbete.

Att snabbt kartlägga en persons inre processer, att belysa problem och därefter justera tankar, känslor och mönster, som hör till problemet skapar förändring och önskat resultat - och det är själva essensen i Power Samtal*.

Nästan alla problem vi möter i livet vilar på samma grund. Allt som krävs är att personen har ett öppet sinne och en önskan om förändring - sen gör Marita och kraften i Power Samtalet resten. 

Power Samtal är resultatet av mångårig fördjupning i olika modeller samt ingående studier av några av de främsta internationella ledarna inom personlig utveckling. Exempel: Anthony Robbins, Eckhart Tolle, Wayne Dyer, Les Brown, Byron Katie, Richard Branson, Brendon Burchard, Lisa Nichols, Napoleon Hill, Jack Canfield, Joe Vitale, JT Foxx, Zig Ziglar, Louise Hay, Grant Cardone, Ester Hicks, T Harv Eker, John Assaraf, Robert Kiyosaki - och många fler. (- Marita)

bottom of page